Beschermde Geografische Aanduiding (IGP)
is een Europees label voor streekgebonden voedingsproducten, opgericht in 1993.

Het label garandeert dat de productie, verwerking of de bereiding gebeur450t in een welomschreven geografische zone. Aan die bepaalde streek of (in mindere mate) dat bepaald land wordt het product en zijn hoedanigheid of faam toegeschreven.

Dit label is minder streng dan het label Beschermde Oorsprongsbenaming, dat stelt dat zowel de productie, de verwerking als de bereiding in de geografische zone in kwestie dient te gebeuren, met erkend en vastgesteld vakmanschap.
Een voorbeeld is de Geraardsbergse Mattentaart.

Het label is verankerd in de Europese wetgeving. Het wordt beheerd en toegekend door de Europese Commissie. De controle gebeurt door onafhankelijke controleorganismen.

© 2021 • Cœur d'Ardenne  (Design by BS Productions)